Bibl.: «in-Nazzjon taghna», quotidiano maltese, Pieta', 10 agosto 1988


Traduzione in lingua italiana

Giovanni Armillotta
17 NËNTORI: HADU ISIMHOM MINN JUM IL-LIBERAZZJONI TA' TIRANA

Klubi Sportiv 17 Nëntori, Champions ta' l-Albanija u avversarji ta' Hamrun Spartans fl-ewwel round tat-Tazza tac-Champions, jafu l-origini tas-Socjeta' Sportiva taghhom, Agimi imwaqqfaf'Tirana fis-16 ta' Awissu 1920, minn Avni Zajmi u Anastas Koja. Originarjament il-club kien jinkorpora fih sezzjoni ta' l-atletika, ciklizmu, volleyballu basketball, waqt li fis-17 ta' Settembru ta' l-istess sena, twaqqfetukoll is-sezzjoni tal-football.
L-ewwel partita li laghbu u tilfu1-3 kontra Juventus Shkodër waqt li d-debutt internazzjonali ghamluhkontra Cetinje FC tal-Jugoslavja u tilfu 0-1.

Fl-1930 saru maghrufa bhala SportklubiTiranë u sal-1938 rebhu seba' mit-tmien Kampjonati ta' qabel il-Gwerra.F'dan il-waqt ma ttraskurawx li jilaghbu partiti ta' hbiberija kontra teamsTaljani, Griegi u Jugoslavi.

Proprju fi tmiem tournament lilaghbu fi Split li rebhu b'zewg rebhiet ta' 5-1 u 5-2 kontra Majstor S'mora,l-istampa Jugoslava, semmiet it-talent li kellhom il-players Albanizi,l-ahjar minnhom waqt is-snin ta' l-occupazzjoni Taljana, emigraw barral-pajjiz.

Laghbu ma' Napoli u Lazio u fostdawn, Naim Krieziu li rebah li Scudetto ma' Roma u Riza Lushta li matull-istagun 1941-42 rebah il-Coppa Italia mal-Juventus.

Malli intemmet it-Tieni GwerraMondjali, bidlu isimhom biex ifakkru, l-episodju storiku tal-liberazzjonita' Tirana minn Nazisti li sehhet fis-17 ta' Novembru ta l-1944, permezzta' forza ta' partiggjani.

Minbarra zewg postijiet ta' unurli kisbu fil-Kampjonat ta' l-1945 u ta' l-1946, 17 Nëntori laghbupartiti tajba Zeljeznicar Sarajevo (1-1), Celik Zenica (2-1) u Sloga NoviSad (3-0).

Bir-riorganizazzjoni ta' diversi Centri Sportivi fuq bazi professjonali, fid-9 ta' Gunju 1949 regghu bidluisimhom f'Puna biex fl-1958 irritornaw ghall-isem ta' 17 Nëntori limaghhom amalgamaw is-Socjetajiet ta' Spartaku u Studenti. F'dan il-perjodu,il-wirja tajba li taw kontra t-team Sovjetiku ta' Krilija Sovetov Kujbyševli rebhulhom 2-0.

Zammew lil Ajax

Fis-Snin 60-70 il-"boom" tal-bojodu blu kien evidenti. Wara t-tieni post fl-1959 u r-rebha tat-Tazza tar-Repubblikafl-1963, 17 Nëntori rebhu erba' kampjonati f'hames staguni, fejn ankikkonfermaw ruhhom fil-grounds fil-Kontinent. 17 Nëntori kien wiehedmill-ftit formazzjonijiet fid-dinja li zammewhom rashom gholja meta Itaqghukontra Ajax ta' Cruyff u shabu. F'Tirana gew draw 2-2 u f'Amsterdam l-Albanizitilfu biss 2-0 bl-unuri kollha, fl-1970.
17 Nëntori komplew habbrul-imbattibilita' f'darhom f'loghbiet tat-Tazza tac-Champions. Rebhu tlietdarbiet it-Tazza tar-Repubblika 1975-76, 1976-77, 1982-83, 1983-84, 1985-86u Kampjonat 1981-82, 1984-85 u 1987-88. Ma' dawn fl-istagun 1982-83 rebhuwkoll il-midalja tal-fidda fil-kompetizzjoni ghat-Tazza Balkana.

Kuntrarju ghat-team ta' Partizani(t-team tal-Ministeru tad-Difiza); Dinamo (t-team tal-Ministeru ta' l'-Intern);Studenti (t-team ta' l-Università, ri-fondat fl-1970) u Dajti (lijirraprezentaw biss il-belt) fejn ghandhom support qawwi. Fil-kumplamentta' l-Albanija, 17 Nëntori ftit li xejn ghandhom support.

Players famuzi

Fost il-players l-aktar famuzi tal-passatli kellhom 17 Nëntori insemmu lil F. Frashëri, A. Mema, G. Kasmi,B. Ishka, O. Reci, E. Shehu, P. Bukoviku, T. Baçi, N. Xhaçka,ecc. X'uhud minn dawn kienu protagonisti tat-team qawwi Albaniz tas-SninHamsin fejn kienu rregistraw dawn ir-rizultati – 3-2 u 2-1 kontra c-Cekoslovakkja;0-0 f'Belgrade kontra l-Jugoslavi Vici-Champion Olimpici; 0-0 kontra l-Ungerijata' Puskas; 2-0 u 0-0 kontra l-Polonja; 3-1, 2-1, 2-0 kontra l-Bulgarijau 1-0 u 1-0 (f'Bucharest) kontra r-Rumanija.
Biex rebhu l-Kampjonat li ghadda,s-seba' wiehed fl-istorja taghhom 17 Nëntori rebhu 18-il loghba, gewdraw 12 u tilfu 6 (kollha "away"). Huma skurjaw 59 goal u qalghu 29.

17 Nëntori spiccaw b'vantaggta' seba' punti fuq it-tieni team klassifikat ta' Flamurtari, bl-attakkantAgustin Kola jis-picca l-aqwa scorer bi 18-il goal.

Fl-ahhar harga taghhom fl-Ewropa,17 Nëntori bil-loghob tekniku u veloci taghhom, wettqu sorpriza metaeliminaw lit-team qawwi ta' Dinamo Bucharest u rebhulhom darbtejn 1-0 u2-1.

Il-players ta’ 17 Nëntori
Goalkeepers
Eta’
H. Mersini
27
B. Sharra
32
Difensuri
Eta’
S. Hodja
28
A. Lekbello
22
K. Alimehmeti
22
F. Kepi
22
G. Bardhi
25
F. Riza
29
A. Sako
22
F. Daja
20
Midfielders
Eta’
A. Ruci
20
D. Papadhopulli
23
L. Liti
27
B. Omuri
31
M. Josa
25
A. Stoja
25
Attakkanti
Eta’
Sh. Muça
28
A. Minga (Capt)
29
A. Kola
29
S. Ramadani
26
A. Fotuzi
23
N.B. Players ohra huma F. Ismaili u Petrela,difensuri u Idrizi attakkant.
Il-coaches huma Sh. Rreli u A. Naçi.

Tazza tac-Champions
1965-66 17 Nëntori-Kilmarnock
0-0 0-1
1966-67 17 Nëntori-Vålerengen Oslo
hadu w.o
1969-70 Standard-17 Nëntori
3-0 1-1
1970-71 17 Nëntori-Ajax Amsterdam
2-2 0-2
1982-83 17 Nëntori-Linfield Belfast
1-0 1-2
"
17 Nëntori-Dinamo Kiev
hadu w.o


Tazza tat-Tazzi
1983-84 Hammarby-17 Nëntori 4-0 1-2
1986-87 17 Nëntori-Dinamo Bucharest 1-0 2-1
"
17 Nëntori-Malmö 0-3 0-0


Traduzione in lingua italiana

Index

© Giovanni Armillotta, 1998