GIOVANNI ARMILLOTTA ON LINE PËR SHQIPTARËT

The new book of Giovanni Armillotta: Almanaku i kategorisė sė dytė (1930/2008-09) dhe i futbollit shqiptar — Almanacco della Serie B (1930/2008-09) e del calcio albanese — Yearbook of Football Second National Level (1930/2008-09) and of Albanian Soccer

The boundary lines of Turkish Empire
and of States of the Region before Balkans Wars (until October 1912)


Kufijtë e Perandorisë turke dhe të shteteve të Ballkanit para luftrave ballkanike (deri në tetor 1912)
(
Source: Arben Puto, Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së imperializmit,
8 Nëntori, Tiranë, 1987, vol. II: 1912-1918)

Index