GIOVANNI ARMILLOTTA ON LINE PËR SHQIPTARËT

The new book of Giovanni Armillotta: Almanaku i kategorisė sė dytė (1930/2008-09) dhe i futbollit shqiptar — Almanacco della Serie B (1930/2008-09) e del calcio albanese — Yearbook of Football Second National Level (1930/2008-09) and of Albanian Soccer

Military zones occupied by Balkans Armies in April 1913

 
Zonat e pushtuara nga ushtritë ballkanike në prill të vitit 1913
(
Source: Historia e Shqipërisë, Tiranë, 1969, vol. VII)

Index