GIOVANNI ARMILLOTTA ON LINE PËR SHQIPTARËT

The new book of Giovanni Armillotta: Almanaku i kategorisė sė dytė (1930/2008-09) dhe i futbollit shqiptar — Almanacco della Serie B (1930/2008-09) e del calcio albanese — Yearbook of Football Second National Level (1930/2008-09) and of Albanian Soccer

The Albanian boundary lines proposed by the Conference
of Ambassadors (London: December 10th, 12-August 12th, 1913)

 
Kufijtë e propozuar për Shqipërinë në Konferencën e ambasadorëve më 1913

(Source: Historia e Shqipërisë, Tiranë, 1969, vol. VII)

Index