GIOVANNI ARMILLOTTA ON LINE PËR SHQIPTARËT

The new book of Giovanni Armillotta: Almanaku i kategorisė sė dytė (1930/2008-09) dhe i futbollit shqiptar — Almanacco della Serie B (1930/2008-09) e del calcio albanese — Yearbook of Football Second National Level (1930/2008-09) and of Albanian Soccer

Expansion of Serbia (1804-1913)


Shtrirja e Serbisë në vitet 1804-1913
(Source: Arben Puto, Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së imperializmit,
8 Nëntori, Tiranë, 1987, vol. II: 1912-1918)

Index